Nedílnou součástí uceleného výrobního řetězce naší společnosti je práškové lakování.

Práškové lakování je proces nanášení prášku, kdy se mezi práškem a lakovaným materiálem vytvoří elektrické pole a kvůli rozdílné polaritě tohoto prášku a zpracovávaného materiálu je přitahován k povrchu lakovaného dílu. Na lakovaném díle vytvoří prášek souvislou vrstvu, která je posléze vytvrzena při teplotách 160-190°C. Při této teplotě dojde k natavení prášku a vytvoření jednolité vrstvy, která pak chladne na vzduchu. Výsledná povrchová vrstva má tloušťku 60 – 200 mikronů.

V naší provozovně nabízíme lakování dílů do rozměrů 120 x 115 x 80 cm a lakování dílů, které se vejdou do kvárdu o rozměrech 155 x 80 x 160 cm

Používané druhy barev:

Nejvýznamnější přednosti:

Pro zajištění potřebné přilnavosti k povrchu lakovaného dílu je nutné povrch předupravit.

Pro tento proces u nás používáme omílání, tryskání, eloxování (kooperace), odmaštění v automatické myčce nebo sdruženou operací fosfátování.

Kontrolní procesy pro lakování: