Historie společnosti

1998
Založení společnosti Kovocentrum Jiskra s.r.o.. Firma byla orientovaná na zpracování a povrchové úpravy Al odlitků.
2002
Zakoupení nového výrobního objektu. Firma rozšiřuje svůj výrobní program a kapacity ve spolupráci se zahraničními partnery.
2005
Společnost se stává pro většinu svých zákazníků uceleným dodavatelským subjektem a začíná progresívně prosazovat obchodní politiku dodávek úplných celků a montáží.
2008
Společnost rozšiřuje výrobní prostorové kapacity.
2012
Společnost uzavírá plánovanou reformu sloučením výrobních a skladových prostor.

Struktura společnosti

Výrobní odvětví

Elektroprůmysl, regulační technika pro řízení průtoku v potrubí, audio-video příslušenství, zdravotnický průmysl, automobilový průmysl, komerční zaměření.

Výrobní činnosti

Společnost svým zaměřením vychází vstříc zákazníkům a pružně reaguje na jejich potřeby.

Spolupracujeme na konstrukci výrobních nástrojů, zajišťujeme jejich výrobu až do předání do sériové výroby a následně zajišťujeme dodávky dílů z těchto nástrojů (odlitky, Al profily, EPS výlisky, plastové výlisky, Fe výlisky atd.).

Díly obrábíme, lakujeme a montujeme do výrobních celků (částečné montáže až kompletní prodejní sestavy), zajišťujeme nákup jednotlivých montážních komponentů (spojovací materiál, profily a jejich zpracování, výlisky (plast, Fe) atd.).

U Al odlitků provádíme tlakové testování, zajišťujeme požadované atesty z akreditovaných zkušeben.