Naše společnost zabezpečuje u svých dodavatelů následující kontrolní systémy kvality Al odlitků:

V podniku jsou zavedeny a používány systémy řízení kvality dle norem ISO 9001:2008 a dle ISO TS 16 949, zaručující kvalitu procesů majících vliv na kvalitu výrobků a dodávek.

Pro zabezpečení kvality produkce je používáno následující vybavení:

Rozměrová kontrola

Měření mechanických veličin materiálů

Měření chemického složení materiálů

Kontrola vnitřní kvality a mikrostruktury výrobků

Pracoviště pro provádění kalibrační kontroly