Dělení železa

Provádíme na vlastní pásové pile na kov, která má následující parametry

Svařování

Nabízíme volné kapacity na našem svářecím pracovišti pro Svářečka LORCH M-PRO 300 ControlPro. Svařování probíhá v atmosféře se směsným plynem. Svařování provádíme pouze Fe.

Laser a Fe výlisky

Kovocentrum Jiskra s.r.o. ve spolupráci se svými dodavateli realizuje dodávky různých typů tvářených a svařovaných dílů.

V našem výrobním portfoliu lze najít díly, které jsou „jednoduché a kusové“, a pro které je cenově vhodné použít metodu vyříznutí dílů laserem při přiměřené přesnosti řezu (0,2 mm) a díl dotvářet na ohraňovacích lisech. Stejně tak lze najít díly „složité a velkosériové“ u kterých je vhodné použít přesné postupové tvářecí nástroje, kdy se v několika krocích provedou všechny operace ohybů. Dále je tyto díly možné zapracovat do svařenců, kdy je možné díly svářet na robotickém pracovišti nebo pomocí produktivních svářecích strojů ručně.