Naše společnost zabezpečuje u svých dodavatelů následující druhy lití.

Tlakové lití Al

Gravitační lití Al

Nízkotlaké lití Al

Pískové lití Al

Velkou výhodou je, že známe rozsahy možností a zaměření našich jednotlivých dodavatelů a můžeme tak velmi rychle reagovat na jednotlivé požadavky.

Další velkou předností je, že měsíčně zpracováváme objem 40 – 60 000 kg Al odlitků a můžeme se tím pádem dostat na cenu dílu, kterou samotný zákazník nedocílí.